Email: 

maianhtai@ndt.com.vn

Điện thoại:

(+84) 908 886 827

Loading...
Loading...
Loading...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Tổng lượt truy cập: 231048
 • Đang trực tuyến: 6

NDT MANPOWER SUPPLY

Mã khóa học:

 • Chuyên gia ASNT level III -  AE, IRT, ET, LT, MT, MFL, NR,  PT, RT, UT ,VT 

 • Chuyên gia CSWIP & ISO 9712 Level III (MT, PT, RT, UT & VT) 

 • Giám sát API 510

 • Giám sát API 570

 • Giám sát API 653

 • Kỹ thuật viên NDT level II - ISO 9712, SNT-TC-1A

 • Giám sát hàn CSWIP/ AWS/CWI

 • Kỹ sư, QA/QC

 • Giám sát sơn Nace Level II

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Loading...