Email: 

maianhtai@ndt.com.vn

Điện thoại:

(+84) 908 886 827

Loading...
Loading...
Loading...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Tổng lượt truy cập: 231060
  • Đang trực tuyến: 7

Giới thiệu về phương pháp kiểm tra trực quan (VT)

01/06/2019

Kiểm tra bằng phương pháp trực quan (VT) là một kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ. Với phương pháp trực quan, ta kiểm tra và phát hiện các khuyết tật ở bề mặt như ăn mòn, nhiễm bẩn, vị trí kết thúc bề mặt và các bất liên tục tại mối nối trên bề mặt (với các mẫu vật, mối hàn, con đấu, kết nối hàn và liên kết dính).

Kiểm tra bằng phương pháp trực quan được sử dụng rộng rãi cho việc kiểm tra và phat hiện vết nứt bề mặt. Việc kiểm tra và phát hiện được các vết nứt bề mặt là rất qua trọng vì các vết nứt bề mặt gây ra hiện tượng tập trung ứng suất và các vết nứt này phát triển rất nhanh.

Hình 1: Trực quan bằng kính lúp.

Hình 2: Trực quan bằng máy Video scope.

tin tức LIÊN QUAN