THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Tổng lượt truy cập:549311
 • Đang trực tuyến:15

Kiểm tra không phá hủy

01/04/2020

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy phổ biến bao gồm:

 1. Kiểm tra phát xạ âm (AE)
 2. Kiểm tra điện từ trường (ET)
 3. Kiểm tra dò rỉ (LT)
 4. Kiểm tra chụp ảnh hồng ngoại (IR)
 5. Kiểm tra từ trường dò (ML)
 6. Kiểm tra hạt từ (MT)
 7. Kiểm tra chụp ảnh Nơ tron (NR)
 8. Kiểm tra thẩm thấu (PT)
 9. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)
 10. Kiểm tra siêu âm (UT)
 11. Kiểm tra trực quan (VT)
 12. Kiểm tra phân tích rung động (VR)

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật công nghệ số hóa, IoT,… các phương pháp mới và các phương pháp kỹ thuật cao cũng được phát triển và đưa vào ứng dụng rộng dãi trong các ngành công nghiệp. Các phương pháp mới và được phát triển nhằm tăng khả năng phát hiện khuyết tật, tăng khả năng kiểm tra mà các phương pháp thông thường không thể kiểm tra được, ngoài ra dữ liệu còn được lưu giữ dạng số, có thể đánh giá phân tích kết quả sau kiểm tra.

 1. Kiểm tra siêu âm mảng pha (PAUT)
 2. Kiểm tra nhiễu xạ âm theo thời gian truyền (TOFD)
 3. Chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số (CR)
 4. Kiểm tra từ trường dò (MFL)
 5. Kiểm tra ống trao đổi nhiệt (ECT/RFT/MFL/NFT/IRIS)
 6. Kiểm tra dòng xoáy xung (PEC)
 7. Kiểm tra Long Range UT (LRUT)
 8. Kiểm tra laser
 9. Kiểm tra đâm xuyên rada

Các phương pháp và kỹ thuật phụ trợ trong kiểm tra không phá hủy.

 1. Kiểm tra phân tích thành phần vật liệu (PMI)
 2. Kiểm tra độ cứng (HaT)
 3. Kiểm tra độ dày lớp phủ/ lớp mạ
 4. Kiểm tra độ dẫn điện

Ứng dụng của các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

 1. Ngành công nghiệp hàng không
 • Tiêu chuẩn đào tạo theo EN 4179 và NAS 410
 • Các phương pháp áp dụng bao gồm ET, MT, PT, IRT,ST, RT, UT
 • Tiêu chuẩn áp dụng theo tài liệu kiểm tra không phá hủy NTM của nhà sản xuất máy bay Airbus, Boeing, …
 1. Ngành công nghiệp tạo thiết bị áp lực và kết cấu thép
 • Tiêu chuẩn đào tạo theo 2 chuẩn chính bao gồm SNT-TC-1A (Employer Certification) và ISO 9712 (Personnel Certification).
 • Các phương pháp áp dụng chính MT, PT, RT, UT, VT, PAUT, TOFD
 • Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng thiết bị áp lực, đường ống: ASME Section I, V, VIII, B31.1, B31.3, B31.8, Kết cấu AWS D1.1, API RP2X, BS EN ISO, JIS, …
 1. Ngành công nghiệp đóng tàu
 • Tiêu chuẩn đào tạo theo 2 chuẩn chính bao gồm SNT-TC-1A (Employer Certification) và ISO 9712 (Personnel Certification).
 • Các phương pháp áp dụng chính MT, PT, RT, UT, VT, UTM
 • Tiêu chuẩn áp dụng theo yêu cầu của đăng kiểm quản lý như: VR, BV, NK, KR, DNV, RINA, LR, ….
 1. Bảo dưỡng nhà máy
 • Tiêu chuẩn đào tạo theo 2 chuẩn chính bao gồm SNT-TC-1A (Employer Certification) và ISO 9712 (Personnel Certification).
 • Các phương pháp áp dụng chính MT, PT, RT, UT, VT, PAUT, TOFD, ECT, MFL, CR, IRT, LRUT
 • Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng thiết bị áp lực, đường ống: ASME Section I, V, VIII, B31.1, B31.3, B31.8, Kết cấu AWS D1.1, API RP2X, BS EN ISO, JIS, …
 1. Các nhà máy chế tạo chi tiết
 • Tiêu chuẩn đào tạo theo 2 chuẩn chính bao gồm SNT-TC-1A (Employer Certification) và ISO 9712 (Personnel Certification).
 • Các phương pháp áp dụng chính MT, PT, RT, UT, VT, PAUT, TOFD, ECT, MFL, CR/DR
 • Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng thiết bị áp lực, đường ống: API, BS EN ISO, JIS, …

tin tức LIÊN QUAN

Không có thông tin cho loại dữ liệu này