Email: 

maianhtai@ndt.com.vn

Điện thoại:

(+84) 908 886 827

Loading...
Loading...
Loading...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Tổng lượt truy cập: 231034
  • Đang trực tuyến: 13

HELIDECK INSPECTION TO ICAO ANNEX 14, CAP 437 & CAAV TC1801

Mã khóa học:

Kiểm tra sân bay trực thăng / bãi đáp trực thăng - kiểm tra bãi đáp / bãi đáp trực thăng được tiến hành hai năm một lần theo tiêu chuẩn UKCAA CAP 437 và ICAO Annex 14, trừ khi có quy định khác. Việc kiểm tra cũng được tiến hành đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài liệu và thủ tục liên quan bao gồm thiết bị hỗ trợ liên quan của Helideck bao gồm:

▪ Phòng cháy / Chữa cháy / Hộp khẩn cấp

▪ Thiết bị ghi chép khí tượng (bao gồm cả hiệu chuẩn)

▪ Phương tiện và thiết bị làm thủ tục trực thăng

▪ Hệ thống chiếu sáng sàn trực thăng

▪ Lưới an toàn ngoại vi (theo tiêu chuẩn CAP 437)

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Loading...