THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Tổng lượt truy cập: 0
  • Đang trực tuyến: 0

NGUYÊN LÝ KIỂM TRA THẨM THẤU LỎNG (PT)

08/06/2021

GIỚI THIỆU

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu (PT) nhạy với những bất liên tục bề mặt khó phát hiện bằng phương pháp kiểm tra trực quan (VT). Bất liên tục như vết nứt mảnh mở trên bề mặt có thể bị bỏ sót khi kiểm tra trực quan (VT), nhưng có thể phát hiện khi áp dụng đúng phương pháp kiểm tra thẩm thấu (PT).

Hình 1: Hiện tượng mao dẫn của chất thẩm thấu lỏng

Nguyên lý kiểm tra thẩm thấu là hiện tượng mao dẫn. Đây là khả năng thâm nhập của chất lỏng vào một không gian hẹp như các ống tiết diện nhỏ hoặc các khe rất hẹp. Điều này làm bất liên tục có thể phát hiện được.

Phương pháp thẩm thấu lỏng có nhiều hạn chế. Vật liệu xốp hoặc có độ hấp thu mạnh sẽ không áp dụng được phương pháp này do những chỉ thị giả. Có hai loại chất thẩm thấu:

Chất thẩm thấu huỳnh quang
• Chất thẩm thấu khả kiến

Hình 2: Bất liên tục với chất thẩm thấu khả kiến

Hình 3: Bất liên tục với chất thẩm thấu huỳnh quang

Hai loại chất thẩm thấu có vài điểm khác biệt nhưng có chung các bước thực hiện cơ bản: Áp dụng chất thẩm thấu, loại bỏ chất thấm dư, và áp dụng chất hiện.

Nguyên lý của cả hai loại chất thẩm thấu là nhờ vào độ tương phản màu. Ví dụ, khi áp dụng chất thẩm thấu huỳnh quang lên bề mặt có khuyết tật hay bất liên tục thì phần nền sẽ có màu tím đậm, chỉ thị khuyết tật sẽ có màu vàng-xanh khi đặt dưới tia cực tím. Đây là chất thấm nhạy nhất.
 

Chỉ thị của chất thẩm thấu khả kiến sẽ có màu nổi bật trên nền trắng. Phương pháp này có thể dễ dàng áp dụng dưới điều kiện ánh sáng bình thường.
 

Bề mặt phải được làm sạch trước khi áp dụng chất thẩm thấu. Có nhiều cách để làm sạch bề mặt. Cần đề phòng khi thực hiện việc làm sạch bề mặt vì nó có liên quang đến hoá chất. Hoá chất được sửa dụng có thể dễ cháy hoặc độc nếu hít phải.
 

Một số phương pháp làm sạch như mài, gia công cơ khí hay bắn cát làm giảm sự chính xác khi kiểm tra bởi vì khuyết tật có thể bị ẩn đi bởi những quá trình này.

Chất thẩm thấu được áp dụng sau khi việc làm sạch được hoàn tất. Các phương pháp áp dụng bao gồm nhúng, chải quét hoặc xịt lên bề mặt cần kiểm tra. Phương pháp cơ động nhất là dùng chai xịt có sẵn.

 

CHẤT THẨM THẤU RỬA NƯỚC là chất thẩm thấu gốc nước. Cho những vật liệu không xốp, độ nhạy của chất thẩm thấu này là kém nhất bởi vì khả năng chất thẩm thấu trong các Bất liên tục nông sẽ bị rửa trôi.

CHẤT THẨM THẤU HẬU NHŨ TƯƠNG HOÁ là chất thẩm thấu gốc dầu. Chất nhũ tương được sử dụng để chuyển đổi gốc dầu của chất thẩm thấu thành dạng có thể hoà tan trong nước. Với những bất liên tục nông, loại chất thẩm thấu này cho độ nhạy cao hơn bởi vì chất thấm còn tồn tại trong bất liên tục sau khi chất nhũ tương được rửa trôi.

CHẤT THẨM THẤU TẨY BỎ BẰNG DUNG MÔI là phổ biến nhất. Thường có mặt trên thị trường dưới dạng chai xịt. Khi được áp dụng lên bề mặt chi tiết kiểm tra, sau thời gian thấm, chất thấm dư được loại bỏ bằng dung môi trên vải, để lại chất thẩm thấu trong bất liên tục. Khi thực hiện đúng, phương pháp này có thể phát hiện được những khuyết tật rất mảnh khoảng vài micro-inch.

ÁP DỤNG CHẤT THẨM THẤU KHẢ KIẾN
Bước 1

Chất thẩm thấu được áp dụng lên bề mặt bằng cách chải quét, nhúng hoặc xịt. Phương pháp áp dụng chất thẩm thấu dựa trên số lượng và kích thước của chi tiết được kiểm tra.

Hình 4: Làm sạch bề mặt bằng cách chải quét, nhúng hay xịt rửa

Bước 2

Thời gian thấm phải đủ để chất thẩm thấu đi vào bất cứ bất liên tục trên bề mặt nào. Thời gian thấm phụ thuộc vào loại vật liệu và độ nhạy yêu cầu. Thời gian thấm dài hơn cho phép phát hiện các bất liên tục nhỏ hơn. Điều này dựa trên quy trình kiểm tra và khuyến cáo của nhà sản xuất (thường là 5 phút cho đến vài giờ).

Hình 5: Áp dụng chất thẩm thấu lên bề mặt

Bước 3

Loại bỏ chất thấm dư bằng cách thích hợp. Khi sử dụng chất thẩm thấu rửa nước, Loại bỏ chất thấm dư bằng vòi phun nước. Nhiệt độ nước và góc xịt phải được nêu rỏ trong quy trình. Điều này làm giảm khả năng năng rửa trôi toàn bộ chất thẩm thấu. Khi sử dụng chất thẩm thấu hậu nhũ tương hoá, thời gian áp dụng chất nhũ tương phải vừa đủ để chỉ có chất thấm dư bị loại bỏ.


 

Bước 4

Sau khi bề mặt được làm sạch và khô, áp dụng chất hiện. Sự thấm hút của chất hiện sẽ hút chất thẩm thấu còn lại trong bất liên tục mở trên bề mặt kiểm tra.

Hình 6: Áp dụng chất hiện lên chi tiết

Chất thẩm thấu ướt là bột được hoà lẫn trong chất lỏng. Có thể được áp dụng bằng cách nhúng, chải quét hoặc xịt.

Chất hiện khô ở dạng bột và được rải lên bề mặt chi tiết kiểm tra.

Chai xịt là dạng phổ biến nhất để áp dụng chất thẩm thấu, chất rửa và chất hiện.

Bước 5
Kiểm tra và ghi nhận kết quả kiểm tra thẩm thấu.

Hình 7: Cụm rỗ khí

KIỂM TRA THẨM THẤU HUỲNH QUANG

Phương pháp này có cách thực hiện giống với kiểm tra thẩm thấu khả kiến, chỉ khác là cần một nguồn sáng để làm huỳnh quang chất thẩm thấu và đọc kết quả sau thời gian hiện.

Hình 8: Nhiều chỉ thị vết nứt chồng lên nhau

THÔNG TIN CHUNG VỀ KIỂM TRA THẨM THẤU

Khi kiểm tra thẩm thấu cho từng lớp mối hàn, chất thẩm thấu phải được loại bỏ giữa các lớp hàn. Khi hàn lên hoá chất thẩm thấu có thể gây ra bất liên tục. Kiểm tra thẩm thấu là một phương pháp tốt trong kiểm soát chất lượng. Như kiểm tra trực quan, phải cẩn thận khi đưa ra kết luận. Chiều sâu của khuyết tật không thể đo được. Kỹ thuật viên chỉ có thể thấy chỉ thị chất thẩm thấu trên bề mặt. Khuyết tật càng lớn thì cần thời gian hiện càng lâu, và đồng thời chỉ thị càng lớn.

Nói tóm lại, sự chính xác của phương pháp này tuỳ vào các bước thực hiện nêu trên và phải đáp ứng các yêu cầu trong quy trình.

tin tức LIÊN QUAN

Không có thông tin cho loại dữ liệu này