THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Tổng lượt truy cập: 0
 • Đang trực tuyến: 0

 

 

Đối tượng tham gia

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

Mục tiêu khóa học

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra siêu âm 

■ Hiểu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm tra

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

THỰC HÀNH

Thực hành bằng thiết bị kiểm tra siêu âm hiện đại như EPOCH 650, và hệ thống mẫu khuyết tật đa dạng

Hình 1: Thiết bị sử dụng trong kiểm tra bằng sóng siêu âm (UT)

■  Chức năng các núm điều khiển máy dò khuyết tật bằng siêu âm

■  Chuẩn máy dò khuyết tật siêu âm dùng đầu dò thẳng

■  So sánh các chất tiếp âm

■  Chuẩn máy dò khuyết tật siêu âm dùng đầu dò góc

■  Đo chiều dày bằng máy dò khuyết tật siêu âm

■  Thực nghiệm quá trình chuyển đổi dạng sóng

■  Đo vận tốc sóng âm trong vật liệu bằng máy dò khuyết tật siêu âm

■  Vẽ tiết diện chùm tia siêu âm trong mặt phẳng ngang và đứng.

■  Đặt độ nhạy máy siêu âm dùng đầu dò góc bằng mẫu DAC ASME

■  Xác định chênh lệch tổn thất truyền qua và tổn thất do hấp thu giữa mẫu chuẩn và mẫu thép tấm kiểm tra.

■  Quy trình kiểm tra mối hàn đối đầu V đơn trên thép tấm theo ASME V

■  Quy trình kiểm tra mối hàn đối đầu V đôi trên thép tấm theo ASME V và AWS D1.1

■  Kiểm tra mối hàn chữ T thấu hoàn toàn  trên thép tấm theo AWS D1.1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra dòng điện xoáy.

■ Hiểu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm tra.

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

THỰC HÀNH

Thực hành bằng thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy  và  hệ thống mẫu khuyết tật đa dạng.

Hình 1: Nhân viên AITECH đang được đào tạo sử dụng thiết bị ECT

Kiểm tra bằng phương pháp dòng điện xoáy cho ống.

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá

Kiểm tra dòng điện xoáy theo ASME V, VIII, B31.1 và  AWS D1.1:

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá
 • Báo cáo kết quả kiểm tra

ĐỐI TƯỢNG THAM GIa

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra chụp ảnh phóng xạ.

■ Hiểu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm tra.

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

THỰC HÀNH

Thực hành bằng thiết bị kiểm tra x-ray và gama ray và ảnh chụp phóng xạ có khuyết tật và  hệ thống mẫu khuyết tật đa dạng.

Khảo sát sự hay đổi hình dạng chỉ thị khi thay đổi hướng phát tia trong chụp ảnh phóng xạ.

Khảo sát ảnh hưởng của tán xạ lên phim chụp ảnh bức xạ công nghiệp

Xác định các khuyết tật phòng tối

Các sai lỗi thông thường trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp

Thực hành giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (phim chuẩn và phim thực hành)

Thực hành chụp ảnh phóng xạ vật liệu tấm bằng thiết bi tia X và tia Gamma - Thực hành tráng rửa phim chụp ảnh phóng xạ công nghiệp

Thực hành các phương pháp chụp ảnh phóng xạ mối hàn ống bằng thiết bi tia X và tia Gamma

Thực hành các phương pháp chụp ảnh phóng xạ mối hàn bồn bằng thiết bi tia X và tia Gamma

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIa

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra từ tính

■ Hiêu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm ta

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

THỰC HÀNH

Thực hành bằng thiết bị kiểm tra từ tính bằng thiết bị cầm tay Yoke, Coil  và  hệ thống mẫu khuyết tật đa dạng.

Kiểm tra bột từ mẫu khuyết tật chuẩn trong mối hàn và các chi tiết chịu tải trọng.

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá

Kiểm tra bột từ mối hàn theo ASME V, VIII, B31.1 và  AWS D 1.1:

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá
 • Báo cáo kết quả kiểm tra

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra thẩm thấu

■ Hiểu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm ta

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

THỰC HÀNH

Thực hành bằng thiết bị kiểm tra thấu tương phản màu và thẩm thấu huỳnh quang và  hệ thống mẫu khuyết tật đa dạng.

Kiểm tra thẩm thấu mẫu khuyết tật từ các chi tiết nứt tự nhiên bằng thẩm thấu màu và thẩm thấu huỳnh quang

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá

 Kiểm tra thẩm thấu mối hàn theo ASME V, VIII, B31.1 và  AWS D 1.1

 • Quy trình kiểm tra
 • Giải đoán và đánh giá
 • Báo cáo kết quả kiểm tra

 

Khóa đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra chụp ảnh hồng ngoại Cấp độ II được thiết kế dành cho kỹ sư đo nhiệt độ hồng ngoại Cấp độ I đang thực hành, những người quan tâm đến đào tạo nâng cao hơn về hồng ngoại. Khóa đào tạo về tia hồng ngoại này tập trung vào việc củng cố và nâng cao kỹ năng đo nhiệt độ cho các ứng dụng bảo trì theo dõi tình trạng và dự đoán. Những người tham dự hoàn thành các yêu cầu của khóa học hồng ngoại Cấp độ II sẽ nhận được chứng chỉ đo nhiệt độ SNT-TC-1A Cấp độ II.

Lợi ích của khóa đào tạo hồng ngoại

• Củng cố các khái niệm đào tạo về hồng ngoại Cấp độ I với tài liệu bồi dưỡng bao gồm các phát triển ứng dụng máy ảnh hồng ngoại, công nghệ và hình ảnh nhiệt mới nhất.

• Tránh những sai lầm tốn kém - Các chuyên gia AITECH xem xét và giải thích những quan niệm sai lầm phổ biến và các ứng dụng sai của phương pháp đo nhiệt độ hồng ngoại.

• Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về đo nhiệt độ bảo trì dự đoán và phát triển chương trình kiểm tra hồng ngoại tổng thể.

• Cải thiện trình độ phân tích và giải thích hình ảnh của bạn với các kỹ thuật đo lường và khảo sát hình ảnh nhiệt chuyên sâu cho các ứng dụng bảo trì dự đoán. Ghé thăm thư viện hình ảnh của chúng tôi.

• Cải thiện kỹ năng phân tích nhiệt của bạn với các phòng thí nghiệm ứng dụng trường hồng ngoại và phòng thí nghiệm thử thách hơn. Chứng nhận Mục tiêu học tập cấp II, giờ học liên lạc và bài kiểm tra viết dựa trên các yêu cầu được nêu bởi ANSI / ASNT CP-105 và CP-189 của Hiệp hội Kiểm tra Không phá hủy Hoa Kỳ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

■ Nhân viên kỹ thuật

■ Kỹ thuật viên NDT

■ Kỹ sư

■ Kỹ sư giám sát ....

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

■ Hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của kiểm tra ảnh nhiệt

■ Hiểu rõ về ưu nhược điểm của phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho việc kiểm ta

■ Có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. 

■ Có khả năng giải đoán đánh giá kết quả kiểm tra theo quy phạm, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.  

■ Có khả năng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy trình kiểm tra phù hợp

 

     AITECH là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên ngành kiểm tra không phá hủy tại Việt nam và trên Thế Giới. Dịch vụ đào tạo của chúng tôi tuân thủ đầy đủ theo các tiêu chuẩn quốc tế như SNT-TC-1A, ASNT, EN-4179, ISO 9712,...